Vid sydkusten hittades övervintrade koloradoskalbaggar – fler kan följa med åskfronterna

10.7.2007

<div>Sommarens första koloradoskalbaggar hittades vid sydkusten i Nyland. På samma plats påträffades koloradoskalbaggar också år 2006, så de skalbaggar som nu hittades har övervintrat på den här platsen. Fler nya förekomster kan upptäckas inom hela Södra och Östra Finland, för de ostsydostliga luftströmmar som rått under de senaste dagarna har kunnat föra med sig skalbaggar från Ryssland och Baltikum. </div>

En växtinspektör hittade koloradoskalbaggar på potatisblasten i en odling i Sibbo i samband med pågående inspektioner. På fyndplatsen på ett några kvadratmeter stort område hittades två fullvuxna skalbaggar samt grupper med ägg runtom dem. Antalet ägg i grupperna var sammanlagt närmare 400 st. De upptäckta skalbaggarna och äggrupperna förstördes och inspektionerna i odlingen fortsätter under de närmaste veckorna.

Sedan år 1998 har sammanlagt över 500 skalbaggsförekomster hittats i Finland och de har alla bekämpats. Tack vare effektiv bekämpning har skalbaggen lyckats övervintra bara sju gånger i Finland. Tidigare upptäckta skalbaggar som övervintrat har hittats i Södra och Norra Karelen år 2004 och 2006.

Koloradoskalbaggar förekommer i Finlands närområden i Baltikum och Ryssland, ställvis i stora mängder, och där bekämpas de inte systematiskt som i Finland. Då skalbaggarna förekommer i stora mängder ger de sig lätt iväg för att söka föda på nya områden. Med hjälp av de ostsydostliga luftströmmarna som rått under de senaste dagarna och med åskfronterna i samband med dem har skalbaggarna kunnat spridas från både Baltikum och Ryssland, i synnerhet till sydkusten samt till Södra och Norra Karelen ända upp till Kajanaland.

Evira uppmanar alla potatis- och husbehovsodlare att undersöka sina odlingar mycket noggrant under de närmaste veckorna så att eventuella skalbaggar som anlänt hittas. För att förhindra uppkomsten av en permanent stam av skalbaggar anser myndigheterna att det är viktigt att de upptäckta förekomsterna verkligen bekämpas. Upptäckta koloradoskalbaggar eller misstankar om förekomst ska omedelbart anmälas till Eviras växtinspektion eller till TE-centralens växtinspektör, som verifierar upptäckten och ger anvisningar för fortsatta åtgärder.

Koloradoskalbaggen äter potatisblast. Om den förekommer rikligt minskar alltså potatisskörden. Däremot påverkar skalbaggen inte potatisskördens kvalitet eller duglighet.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduction/koloradoskalbagge/

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, tel. 020 77 25048
Biträdande direktör Raija Valtonen tel. 020 77 25040

Teman: