Viktigt att hålla utkik efter koloradoskalbaggar i de stormdrabbade områdena

25.8.2010

<p>Koloradoskalbaggar kan ha följt med kraftiga luftströmmar till så gott som alla delar av Finland. Baggar kan ha spritts också till våra viktigaste potatisodlingsområden på västkusten och i hela Österbotten. Den än så länge enda koloradoskalbaggsobservationen denna sommar gjordes den 2 augusti i Parikkala.</p>

Evira ber alla yrkes- och fritidsodlare av potatis att hålla utkik efter koloradoskalbaggar i sina potatisodlingar särskilt i och intill de stormdrabbade områdena. I våra viktigaste potatisodlingsområden är det särskilt viktigt att potatisbestånden kontrolleras i samband med skötseln av odlingarna.

Koloradoskalbaggar kan ha kommit till Finland med stormarna och de kraftiga luftströmmarna under de senaste veckorna bl.a. från Polen, de baltiska länderna och Ryssland, där baggar allmänt förekommer. Om koloradoskalbaggar kommit till Finland, förbereder de sig för övervintring genom att frossa på potatisbestånden. Det är också möjligt att en ny generation baggar utvecklas under sensommaren. Som vuxen övervintrar koloradoskalbaggen nedgrävd i marken. Baggens övriga utvecklingsstadier övervintrar inte.

I potatisbeståndet kan påträffas vuxna baggar eller larver. Vid massförekomst äter koloradoskalbaggarna och framförallt larverna potatisbladen så gott som helt och förekomsten är då lätt att observera.

Om man observerar koloradoskalbaggar eller misstänker att sådana förekommer, skall man omedelbart kontakta Eviras journummer för anmälning av observationer 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Mer information om koloradoskalbaggen och hur den identifieras finner du på Eviras webbsidor
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänskadegörare > Potatisproduktion > Koloradoskalbagge

Mer information ger:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 02077 25047
Sektionschef Olli Elfving, Evira, tfn 02077 25150

 

Teman: