Viktigt att kontrollera koloradoskalbaggar nu

18.7.2014

<p>Koloradoskalbaggar har fram till mitten av juli 2014 hittats på totalt sex platser i Södra Karelen och Södra Savolax. Fullvuxna skalbaggar som har övervintrat i jorden eller nya skalbaggar som har spridits med luftströmmarna till Finland har nu sökt upp potatisbestånd där de äter och förökar sig. Livsmedelssäkerhetsverket Evira framhåller att alla potatisodlare nu på eget initiativ ska kontrollera potatisblasten.</p>

Alla fynd under sommaren 2014 är i sydöstra Finland i kommunerna Imatra, Villmanstrand, Ruokolax och Puumala. På två av dessa ställen förekom skalbaggar redan i fjol somras. På de fyra nya ställena har endast en eller några fullvuxna skalbaggar observerats. Det är sannolikt att nya skalbaggar har kommit med sydostliga vindar till Finland.

”Skalbaggarna kan övervintra i Finland. Därför kontrollerar myndigheterna skalbaggarnas förekomstplatser under flera år även efter bekämpningen”, säger överinspektör Atro Virtanen vid Evira.

På de platser där koloradoskalbaggar har övervintrat har skalbaggens alla utvecklingsstadier funnits, dvs. ägg, larver och fullvuxna. För tillfället är det ganska lätt att upptäcka skalbaggarna på potatisblasten, eftersom blasten nu är jämnt grön. Nu är det mycket viktigt att kontrollera potatisbestånden så att alla skalbaggar kan utrotas.

Husbehovs- och yrkesodlarnas observationsanmälningar

Evira uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att ringa till
journumret 040 801 4407 (säkrast kl. 9–20, även på veckosluten).

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer .Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Lär dig att känna igen den fullvuxna skalbaggen och larven

Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång med tio svarta längsgående ränder på den gula ryggen. Skalbaggens larver är ungefär en centimeter långa och har välvd rygg. Larverna är orangeröda och på den mellersta delen av kroppen finns två rader med svarta prickar på sidorna. Larvens huvud är svart.Larverna rör sig och äter av potatisblasten hela tiden.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. Den avätna potatisblasten bildar härdar i beståndet och kan lättare urskiljas från den övriga blasten.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggar och förekomstplatser samt anvisningar för granskning och åtgärder: www.evira.fi/koloradoskalbagge.

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

 

Teman: