Viktigt att kontrollera koloradoskalbaggar nu

6.7.2012

<p>Under försommaren har tre förekomster av koloradoskalbaggar hittats. Nu då det har blivit varmare kommer de fullvuxna skalbaggarna, som har övervintrat i jorden, upp till ytan för att äta av potatisblasten och föröka sig. Livsmedelssäkerhetsverket Evira framhåller att både yrkes- och husbehovsodlare nu på eget initiativ ska kontrollera om det finns skalbaggar på potatisblasten.</p>

På varma växtplatser kan det redan finnas larver av koloradoskalbaggar och då är det lättare att hitta härdarna. Antalet skalbaggar som kommer upp ur jorden är sannolikt stort där förekomsthärdar finns, om det är fråga om skalbaggar som har övervintrat.

Två av förekomsterna är på platser där skabaggar hittades i fjol i Borgnäs och Vichtis i Nyland. En ny förekomst har hittats i Kangasniemi i Södra Savolax.

Utgående från fynden i fjol kan koloradoskalbaggar nu hittas på ett stort område i hela södra och östra Finland, kanske också längre norrut än i fjol. Evira uppmanar därför alla yrkes- och husbehovsodlare att noggrant undersöka sina potatisodlingar med tanke på förekomst av koloradoskalbaggar. Koloradoskalbaggar som eventuellt hittas annanstans än på potatisblast ska också samlas upp och misstanke om förekomst ska anmälas till Evira.

På potatisblasten kan man förutom fullvuxna koloradoskalbaggar också hitta larver i olika stadier och grupper av ägg. De vuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. Sådana larvhärdar och deras ätspår kan lätt upptäckas i bestånden. På potatisblasten kan det också förekomma andra insekter som äter av bladen, men de orsakar inte lika stor skada som koloradoskalbaggarna.

En fullvuxen skalbagge är ungefär en centimeter lång med 10 svarta längsgående ränder på den gula ryggen. Skalbaggens mannagrynsstora, gulorangefärgade ägg finns i täta grupper på undersidan av bladen. De nykläckta larverna är cirka 1-2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna växer snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Nedtill på vardera sidan av mellankroppen har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

Observationer och misstankar ska anmälas till Eviras telefon för observationsanmälningar. Under samtalet ger Evira vid behov anvisningar om vad man ska göra. För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och ELY-centralernas inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20, även under veckosluten).

Mera information och bilder av koloradoskalbaggar och förekomstplatser samt anvisningar om hur man granskar blasten och vad man ska göra vid fynd finns på Eviras webbplats: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mera information:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 040 560 2510

Teman: