Viktigt att vara uppmärksam på lagring och hantering av morötter

6.3.2009

<div>Bakterien Yersinia pseudotuberculosis har orsakat flera matförgiftningsepidemier via inhemsk morot sedan år 2003. I samband med epidemierna har bakterien kunnat isoleras i höga halter i synnerhet ur skämda, otvättade morötter, vätska som runnit från kylförvarade skämda morötter, skalrester av skalade morötter samt lagerutrymmen. </div>

Bakterien har också påträffats i små däggdjur som fångats på åkrar. Under odlingen och skörden kan små mängder av bakterien Y.pseudotuberculosis från jorden förekomma i morötter, så det går inte att förhindra förekomsten av den här bakterien i morötter. Gnagare och andra små däggdjur kan också sprida Y. pseudotuberculosis, så man måste ha tillräckligt effektiv bekämpning av skadedjur i lagerutrymmena. Bakterien Yersinia kan föröka sig vid låg temperatur (0–5 °C) och det verkar uppenbart att den långa lagringstiden för morötter från hösten till följande vår och till och med till försommaren ger möjlighet för bakterien Y. pseudotuberculosis att föröka sig så att den kan ge upphov till matförgiftning. Upphettning förstör bakterien Y. pseudotuberculosis.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar följande åtgärder för att minska förökningen av Y. pseudotuberculosis i morötter och risken för att människor ska insjukna på grund av morötter:

1. De som odlar och lagrar morötter ska kontrollera om morötterna blir skämda under lagringen och i mån av möjlighet avlägsna de skämda morötterna.

2. Skämda morötter ska avlägsnas så att de inte finns med bland friska morötter innan morötterna tvättas, skalas, rivs, förpackas eller genomgår annan behandling. Morötterna ska tvättas i en tillräcklig mängd rent vatten. Tvättade och skalade morötter ska sköljas med rent vatten innan de förpackas.

3. Om man har för avsikt att använda morötterna råa som sådana, som råkost eller i sallader, måste morötterna alltid tvättas och skalas innan de används. Kök som köper färdigt tvättade och skalade morötter måste tvätta morötterna omsorgsfullt en gång till före användningen.


Mer information om grönsakernas säkerhet finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/gronsaker__hanteringsrad_till_konsumenter/

Ytterligare information: Överinspektör Maria Sjöman, tel. 020 77 24271, 040 351 6884


Teman: