Vinterutfodringen av småfåglarna

20.12.2010

<p>Vi har fått en ordentlig vinter i hela landet och vinterutfodringen av fåglarna är i gång. Flera små tättingar som övervintrar i Finland behöver tillskottsnäring. Under vinterns lopp måste allt fler småfåglar ty sig till matutbudet på fågelborden. Hos stora fågelflockar kan även smittsamma sjukdomar spridas.</p>

På detta sätt främjar du fåglarnas välbefinnande vid vinterutfodring
På en bra matningsplats serveras maten från automater i vilka fågeln inte kan gå in. Maten hålls ren från fåglarnas saliv och särskilt från avföring. Vissa sjukdomsalstrare, såsom salmonellabakterien som sprider sig via avföring, kan smitta även människor och andra djur som rör sig på matningsplatsen. Fröautomaterna ska vara av hållbart och rengörbart material.

Fåglarna sprider ut frön och skalen på matningsplatsen och även avföring samlas på marken. Matningsplatsen ska tidvis rensas från avfall, särskilt om vädret blir varmare och omgivningen kring matningsplatsen blir fuktig.

Desto mer fåglar kommer det till matningsplatser ju mer mat det finns och ju högklassigare maten är. Avföringen hos en fågel som bär smittan kommer i kontakt med tiotals, även hundratals fåglar på fågelbordet. Mängden mat ska hållas rimlig, så att det är lättare att hålla matningsplatsen ren och ha kontroll över sjukdomssituationen. Om du är mycket ivrig att mata fåglar och har rikligt med mat, kan du fundera på att sätta upp en annan matningsplats på ett annat ställe.

Matningsplatsen bör väljas så att den inte orsakar olägenhet för grannarna. En bra skött matningsplats ger glädje och nytta för såväl fåglarna som människorna i närmiljön.

Fågelproven från matningsplatserna är en viktig del av den riksomfattande sjukdomsuppföljningen
Ibland kan en sjukdomsepidemi trots alla försiktighetsåtgärder bryta ut på en matningsplats. Ibland ser man många döda, ibland endast några enskilda sjuka fåglar. För undersökning av sjukdomar och döda fåglar lönar det sig att skicka döda fåglar till Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg. Ingen avgift för undersökningen tas ut och undersökningsresultatet skickas alltid skriftligt till den som skickat provet.

Förpacknings- och sändningsanvisningar samt adresser

Ytterligare information:
forskare Marja Isomursu, Forskningsenheten för fisk- och vilthälsa
tfn 040 512 1248, marja.isomursu at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: