Virus som orsakar newcastlesjuka har konstaterat hos tamduvor i Sydöstra Finland

23.2.2012

<p>Evira har påvisat paramyxovirus-1 (PMV-1) hos döda tamduvor. Tre döda tamduvor som hittades i Imatra skickades in till Evira för undersökning.</p>

Provresultaten från Evira visar att djuren var smittade med ett sjukdomsalstrande paramyxo-1 virus. Detta virus förorsakar newcastlesjuka hos fjäderfä. Newcastlesjuka är en mycket allvarlig och smittsam djursjukdom, men den smittar inte människor.

Fjäderfäproducenterna uppmanas att se till smittskyddet på gårdarna och försäkra sig om att virus från vilda fåglar inte kommer in i produktionsanläggningarna.

Patogent PMV-1 virus har senast påträffats hos tamduvor i Finland i Reso och i närheten av Åbo år 2009. År 2008 hade vi ett omfattande utbrott hos brevduvor.

Mer information
Newcastlesjuka

Ytterligare information ger
Specialforskare Christine Ek-Kommonen, Evira, djursjukdomsvirologi tel. 050 514 3926
Forskare Niina Tammiranta, Evira, djursjukdomsvirologi tel. 040 4893 377

Teman: