Vit krysantemumrost har konstaterats i snittblomsproduktion

9.9.2008

<div>Vid månadsskiftet augusti-september konstaterades växtsjukdomen vit krysantemumrost i tre odlingar av snittblomskrysantemum. Det är fråga om en i lagen om skydd för växters sundhet avsedd farlig växtskadegörare, som i gynnsamma förhållanden snabbt sprids i en krysantemumodling.</div>

Det första fallet av vit krysantemumrost framkom genom en odlares anmälan. Sjukdomen har en tendens att förekomma som epidemier. Evira utreder sjukdomens ursprung och ordnar vid behov spårningsinspektioner i trädgårdar dit eventuellt smittat plantmaterial har levererats. Sjukdomen är beaktansvärd bara då den förekommer i yrkesmässig produktion av krysantemer. Där orsakar den ekonomisk skada genom att den förstör utseendet hos växter som är avsedda att säljas.

Förra gången vit krysantemumrost påträffades i Finland var 2001, då den upptäcktes i tio trädgårdar. Sjukdomen orsakar först små vita fläckar på krysantemumbladen, och då sjukdomen framskrider bildas det på undersidan av bladen stora sporgrupper som effektivt förstör växternas utseende.

Nu lönar det sig för krysantemumodlare att ge akt på sina växter med tanke på vit krysantemumrost. Då man upptäcker symptom som tyder på vit krysantemumrost ska man ofördröjligen kontakta Eviras enhet för växthälsa eller TE-centralens växtinspektör. Då sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede kan man i vissa fall genom bekämpningsåtgärder förhindra spridning av sjukdomen.


Ytterligare information:
inspektör Jari Poutanen, Evira, tel. 020 77 25126
överinspektör Paula Lilja, Evira, tel. 020 77 25043


Teman: