Webbplatsen Fagelinfluensainfo.fi har öppnats

22.5.2007

<div>Evira har öppnat en för medborgare avsedd webbplats, på vilken man sammanfört central information om fågelinfluensa. Webbplatsen finns på finska och svenska.</div>

Sidan Fagelinfluensainfo.fi leder besökaren bland annat till ofta ställda frågor och till meddelanden som olika organisationer publicerat.

Webbplatsen är en portal som är länkad till de ansvariga organisationernas dvs. Eviras, Folkhälsoinstitutets, social- och hälsovårdsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets webbsidor, på vilka all information om fågelinfluensa också framöver uppdateras.

De finsk- och svenskspråkiga portalernas webbadresser är www.lintuinfluenssatietoa.fi och www.fagelinfluensainfo.fi.

Mer information ger:
kommunikationschef Marja Laeslehto, tfn 020 77 24010, 050 386 8401
specialplanerare Pia Vikman-Roslin, tfn 020 77 24011, 0400 951 937

Teman: