Användning av animaliska biprodukter som foder

Biprodukter får med vissa begränsningar och på vissa villkor användas vid utfodring av sällskapsdjur, pälsdjur, hundar i hundgårdar och larver som föds upp för att användas som fiskagn. Biprodukter från mjölk och ägg kan dessutom användas vid utfodring av livsmedelsproducerande djur.

Att tillverka mat för sällskapsdjur av biprodukter förutsätter godkännande enligt biproduktförordningen vilket söks hos Evira. Hjälp för inledandet av verksamheten hittar man i anvisningen Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung. Anvisningen finns på vår webbplats Djur > Foder > Verksamhet inom fodersektorn > Anvisningar

Av foderblandningscentraler för pälsdjursfoder och fodercentraler på gårdar krävs registrering enligt biproduktförordningen. Registrering söks hos Evira med blankett S, som finns på vår webbplats Om Evira > Blanketter och anvisningar > Biprodukter > Blanketter

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS