Biogas- och komposteringsanläggningar

En biogas- och komposteringsanläggning som bearbetar animaliskt material till jordförbättringsmedel eller gödselmedel ska vara godkänd av Evira.

Animaliska biprodukter i kategori 3 ska vid en biogasanläggning hygieniseras i 70 °C temperatur i 60 minuter. Materialet som bearbetas ska ha en partikelstorlek som understiger 12 millimeter. Kraven är de samma för kompostering.

För bearbetning av matavfall och gödsel godkänns också rötning i ett termofilt temperaturområde samt kompostering i sluten anläggning med en temperatur över 55 °C i minst två veckor. I biogas- och komposteringsanläggningar kan också trycksteriliserade kategori 2 –biprodukter bearbetas.

Bearbetning av stallgödsel på en gårdsbruksenhet förutsätter inget godkännande av anläggningen och omfattas inte heller av det ovan nämnda bearbetningskravet.

Mer info om godkännande av anläggningar finns på sidan Växter > Odling och produktion > Gödselfabrikat > Tillverkning > Godkännande av anläggning.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS