Godkända eller registrerade anläggningar enligt biproduktförordningen (eg) Nr 1069/2009

 List of approved or registered ABP-plants according to Reg. N:o 1069/2009

Frågor om animaliska biprodukter: abp @ evira.fi                                              

Contact details related to animal by-products: abp @ evira.fi                                                              

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER