Handelns före detta livsmedel

Med handelns före detta livsmedel av animaliskt ursprung avses råa eller beredda livsmedel av animaliskt ursprung som av kommersiella skäl eller på grund av problem vid tillverkningen eller i förpackningeninte längre lämpar sig att användas som livsmedel, utan att de för den skull orsakar risk för människors eller djurs hälsa. Handelns före detta livsmedel kan uppkomma också vid hanteringen av dessa livsmedel i affären, till exempel i samband med rensning av fisk eller styckning av kött. 

Läs mer om handelns före detta livsmedel (på finska)