Handel på den inre marknaden, import och export

Handel mellan EU-länder betraktas inte som import eller export. Förflyttningar av biprodukter mellan medlemsstaterna omfattas ändå av villkor som varierar något beroende på medlemsstat. Med handel på den inre marknaden avses alla försändelser från Finland till en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz eller från dessa länder till Finland.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS