Kontaktuppgifter till personer som sköter biproduktärenden

 

Namn

Telefon 
029 530...

Uppgift

Hakuninmaan gränskontrollstation

0401467551

Import av biprodukter från tredjeländer

Heimonen-Kauppi Taina

4213

Samordning av länsveterinärernas och kommunveterinärernas godkännande och tillsyn över anläggningar samt tillsynen över användningen av andra obearbetade biprodukter, kadaverinsamlingar

Koimäki Tuula

4232

Handelns före detta livsmedel

Laatio Hanna

5226

Tillsyn över och samordning av användningen av animaliska biprodukter som foder

Lehdonkivi Taina

4783

Ärenden som rör biprodukter från livsmedelssektorns anläggningar inom äggbranschen

Lehtolainen Marja

5236

Godkännande av och tillsyn över anläggningar som framställer gödselfabrikat

Maksimainen Sanna (tjänstledig)

5224

Tillsyn över och samordning av användningen av animaliska biprodukter som foder

Root Tarja

5221

Ledande av tillsyn inom foderbranschen

Ruusunen Marjo

4189

Livsmedelsanläggningarnas biproduktärenden

Tenno Heta

5224

Godkännande av och tillsyn över anläggningar som framställer gödselfabrikat, kundregister inom gödselmedelbranschen

Torniainen Merja

5242

Godkännande av och tillsyn över anläggningar som framställer gödselfabrikat, transport av biprodukter

Turunen Marja

5227

Tillsyn över anläggningar och distributörer inom mjölkbranschen i fråga om mjölkbaserade biprodukter avsedda att användas som foder

Valle Virva

4309

Handel med biprodukter på den inre marknaden

Venelampi Olli

5241

Ledande av tillsyn inom biproduktbranschen

 

Frågor om animaliska biprodukter kan skickas till adressen abp @ evira.fi.