Kontaktuppgifter till personer som sköter biproduktärenden

 

Namn

 

Uppgift

Lea Pessi

0401467551

Import av biprodukter från tredjeländer

Heimonen-Kauppi Taina

040 489 3351

Samordning av länsveterinärernas och kommunveterinärernas godkännande och tillsyn över anläggningar samt tillsynen över användningen av andra obearbetade biprodukter, kadaverinsamlingar

Laatio Hanna

0400 656 265

Tillsyn över och samordning av användningen av animaliska biprodukter som foder

Maksimainen Sanna (tjänstledig)

 

Tillsyn över och samordning av användningen av animaliska biprodukter som foder

Palonen Eveliina

040 153 0304

 

Ruusunen Marjo

050 322 6727

Livsmedelsanläggningarnas biproduktärenden

Salin Noora

050 303 8966

 

Tenno Heta

050 573 1275

Godkännande av och tillsyn över anläggningar som framställer gödselfabrikat, kundregister inom gödselmedelbranschen

Torniainen Merja

050 369 3688

Godkännande av och tillsyn över anläggningar som framställer gödselfabrikat, transport av biprodukter

Turunen Marja

040 838 0214

Tillsyn över anläggningar och distributörer inom mjölkbranschen i fråga om mjölkbaserade biprodukter avsedda att användas som foder

Valle Virva

040 489 3359

Handel med biprodukter på den inre marknaden

Venelampi Olli

040 842 3478

Ledande av tillsyn inom biproduktbranschen

 

Frågor om animaliska biprodukter kan skickas till adressen abp @ evira.fi.