Lagring av bearbetade biprodukter avsedda att användas som foder

Bearbetade animaliska biprodukter är t.ex. fiskmjöl, fjädermjöl, blodmjöl, bearbetat animaliskt protein, syrabehandlade biprodukter från slakt och syrabehandlade biprodukter från fisk. Däremot klassas frysta, men inte syrabehandlade biprodukter från slakt inte som bearbetade biprodukter. Lagring av bearbetade biprodukter för användning som foder förutsätter registrering enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005.  Separat godkännande eller registrering enligt biproduktförordningen krävs inte.