Lagring av obearbetade biprodukter

I anläggningar som bedriver mellanhantering kan man förbehandla och/eller temporärt lagra sådana obearbetade biprodukter av kategori 1 eller 2 som ska transporteras vidare till den slutliga bestämmelseplatsen. Anläggningarna kan användas för vissa förberedande åtgärder såsom borttagande av skinn och hudar och utförande av post mortem –besiktningar. Anläggningarna godkänns av områdets länsveterinär som också utövar tillsyn över deras verksamhet.

När det gäller kategori 3 –biprodukter kan man i anläggningar som bedriver mellanhantering sortera, stycka, kyla ner, frysa ner och/eller temporärt lagra obearbetade kategori 3 –biprodukter som ska transporteras vidare till den slutliga bestämmelseplatsen. Anläggningarna godkänns av områdets länsveterinär som också utövar tillsyn över deras verksamhet.