Livsmedelsföretag

En aktör inom livsmedelsbranschen ansvarar för att de biprodukter som uppkommer i den egna verksamheten bearbetas vederbörligt så att livsmedels- och fodersäkerheten går att säkerställa.

Biprodukterna ska vid anläggningar inom kött- och mjölkbranschen, anläggningar inom fiskbranschen, äggpackerier samt anläggningar som tillverkar äggprodukter och lageranläggningar klassificeras i tre kategorier på basis av den risk som hör samman med dem. Biprodukterna ska samlas in och förvaras märkta enligt klassificeringen. All verksamhet som anknyter till bearbetningen av biprodukter ska beskrivas i anläggningens egenkontrollplan.

En anläggning får överlåta biprodukter för transport endast till en vederbörligt registrerad förare eller ett dito transportföretag. Dessutom ska det säkerställas att mottagaren av biprodukterna har rätt att bearbeta de biprodukter som avsänds.

Läs mer om livsmedelsföretagens biprodukter  (på finska)