Nedgrävning av biprodukter

Finland delats in i två delar med avseende på bortskaffandet av kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur samt vissa andra biprodukter: ett uppsamlingsområde och ett avlägset område. Bortskaffandet av biprodukter från dessa djur genom nedgrävning är tillåtet bara i de fastslagna avlägsna områdena. När det gäller andra döda produktionsdjur, sällskapsdjur och dödfödda djur är hela Finland klassat som ett avlägset område.

Vid nedgrävningen ska man följa anvisningarna om nedgrävning och den får inte orsaka fara för människors eller djurs hälsa. Kommunspecifik info om bortskaffandet av döda djur och andra biprodukter genom nedgrävning fås av den lokala kommunveterinären eller miljömyndigheten.

Läs mer om nedgrävning av döda djur

Läs mer om nedgrävning av döda sällskapsdjur (på finska)