Uppsamlingscentraler och biproduktavdelningar

En uppsamlingscentral samlar in och bearbetar biprodukter i kategori 2 och/eller 3 som är avsedda att användas för utfodring av pälsdjur, hundar i hundgårdar eller larver som används som fiskagn. En uppsamlingscentral är en anläggning enligt biproduktförordningen som kan ligga i anslutning till ett slakteri. Vid uppsamlingscentralen kan man bearbeta biprodukter som uppkommit vid flera olika anläggningar. Uppsamlingscentralen ska registreras innan verksamheten inleds. Evira registrerar uppsamlingscentralerna.

En biproduktavdelning är en del av ett slakteri eller en slaktplats, och ingen separat anläggning enligt biproduktförordningen. Vid en biproduktavdelning bearbetas animaliska biprodukter enbart från slakteriet eller slaktplatsen i fråga. Biprodukter som uppkommit i andra anläggningar kan inte tas emot där. Från biproduktavdelningen styrs biprodukterna enligt kategori till rätt användningsändamål, till exempel för bearbetning vid en bearbetningsanläggning för kategori 1, 2 eller 3 -material, för tekniskt bruk eller till foderråvara.

Läs mer om användningen av biprodukter som foder

Läs mer om livsmedelsföretagens biprodukter (på finska)