Användning av biprodukter som foder för vilda djur, dvs. användning som åtel

Att använda kadaver som åtel innebär att djur med hjälp av föda lockas till utfodringsplatsen så att de kan fotograferas, beskådas eller jagas. Bestämmelser om åtelplatsen, tillåtna biprodukter för utfodring samt aktörernas bokförings- och anmälningsskyldigheter ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1193/2011. Utfodring av brunbjörnar med åtel omfattas av vissa begränsningar under jaktsäsongen för björn.

Läs mer om användning som åtel