Gödselfabrikat

En aktör inom sektorn för gödselfabrikat måste ha ett egenkontrollsystem med vars hjälp aktören säkerställer att gödselfabrikatet och hanteringen av det uppfyller kraven i lagstiftningen. Aktören ska ha kännedom om de skeden i tillverkning och hantering som är kritiska för gödselfabrikatens kvalitet och övervaka dem.

Vid hantering av animaliska biprodukter måste egenkontrollsystemet omfatta ett HACCP-system. Namnet HACCP kommer från engelskans Hazard Analysis and Critical Control Points, faroanalys och kritiska styrpunkter.

Över egenkontrollen uppgörs en skriftlig plan som skickas till Eviras övervakning av gödselfabrikat som bilaga till anmälan om inledande av verksamheten. Egenkontrollplanen ska hållas uppdaterad. När verksamheten ändras väsentligt ska en uppdaterad egenkontrollplan lämnas in till Evira.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS