HACCP princip 7

HACCP-dokumentation och -journaler

HACCP-dokumentation är alla de planer och anvisningar som uppkommer då HACCP-systemet utarbetas och med vilka man styr omsättandet av systemet i praktiken.
HACCP-journaler är nedteckningar och sparad information som uppkommer då HACCP-systemet omsätts i praktiken.

Dokumentation är bl.a. HACCP-program som utarbetats för enskilda produkter eller produktlinjer, flödesscheman, produktbeskrivningar, uppföljnings- och mätningsanvisningar, information om råvaror och produkter och kriterierna för godkännande. Om dem ska vara överenskommet vem som får uppdatera dem och hur nya versioner tas i bruk.

Av mätningarna, de korrigerande åtgärderna, verifieringen och valideringen som hänför sig till de kritiska styrpunkterna uppstår nedteckningar och rapporter av olika form, som alla är journaler i HACCP-systemet. De ska vara identifierbara och spårbara och gjorda så, att de inte kan ändras.


Journalerna som uppstår i HACCP-systemet ska sparas i två år och i minst 6 månader över produktens saluhållningstid.