Ekologisk produktion

Ekoproduktion står för produkter som genom sina framställningsmetoder är ofarliga för miljö, för människors, växters och djurens hälsa och välfärd. På dessa sidor erbjuder vi alla intresserade information om vad som menas med ekologisk produktion och ekologiska livsmedel.

Ekoodling

Ekoodlingen främjar bevarandet av naturresurser och naturens mångfald. Grunden för ekologisk odling utgörs av en flerårig växtföljd som beaktar växtnäring och –skydd genom att alternera mellan olika växtslag. Odlandet av djuprotade växter förbättrar markens bördighet och förhindrar erosion. Alterneringen mellan odlingsväxterna förhindrar växtförstörarna från att trivas och förökas i växtligheten.

Ekodjur och -foder

Djurens välfärd och artspecifika beteendemönster ägnas också speciell uppmärksmhet inom den ekologiska produktionen. Utfodringen av djur med ekologiskt foder är, jämsides med exempelvis rastningen, en skötselpraxis med stor betydelse för produktionssättet.

Ekolivsmedel

Med ekolivsmedel avses de produkter som framförädlats av ekologiska jordbruksprodukter och marknadsförs med ekologiska förtecken. Förädlingen av ekolivsmedel begränsar bl.a.tillåtna tillsatser och processhjälpmedel till de mest oumbärliga. Exempelvis syntetiska färgämnen och sötningsmedel är helt förbjudna.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Hjälp oss att utvecklas !

Ge din respons till Eviras ekokontroll via denna länk.

Kom ihåg att ge dina kontaktuppgifter om du önskar ett svar. Du får också ge responsen anonymt.

Tack för att du hjälper oss att utveckla ekokontrollen.

Respons på Eviras övriga verksamhet får du ge här