Blanketter och anvisningar

Anvisningar för ekoproduktion

  1. Allmänna anvisningar och villkor för växtproduktion (6. upplagan - uppdaterad 1.4.2017, pdf) 
  2. Villkor för djurproduktion (10. upplagan, pdf)
  3. Villkor för livsmedelsproduktion (4. upplagan, pdf) 
  4. Villkor för biskötsel (3. upplagan, pdf)
  5. Import (pdf)
  6. Foder  (pdf)
  7. Anvisning för ekoplan - Livsmedel  (pdf) 

Ekobroschyrer

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS