Anmälan till kontrollsystemet

Då man vill  påbörja ekologisk produktion eller börja marknadsföra ekologiska jordbruksprodukter eller livsmedel, ska man alltid fylla i  och skicka in en anmälningsblankett med grunduppgifter och en tilläggsblankett med uppgifter om verksamheten och sortimentet. Lantbruksföretag ska skicka de ifyllda blanketterna till NTM –centralen , övriga skickar sina till Evira. På blanketterna finns det detaljerade anvisningar och adresser.

Grunduppgifter för anmälan till kontrollsystemet för ekologisk prodution

Med den här blanketten anmäler man sig oberoende av produktionsinrikting. Förutom denna fyller man också

alltid i en bilaga till anmälan

 doc (114 Kb), pdf (124 Kb)

Bilaga till ansökningsblankettet

Växtproduktion  (omfattar även
trädgårdsodling på friland samt bär- och fruktodling)

doc (155 Kb), pdf (206 Kb)

Växthus- och svampkultur 

doc (146 Kb), pdf (125 Kb)

Uppsamlingsområde för naturprodukter, t.ex bär, svamp, växtdelar, björksav 

doc (112 Kb), pdf (51Kb)

Animalieproduktion. Husdjurshållning, biskötsel

doc (150Kb), pdf (76Kb)

Livsmedel, framställning, förpackning, lagring, partihandel,  import 

doc (142Kb), pdf (238Kb)

Livsmedel,frammställning, låggradig förädling av gårdens egna produkter. Tilläggsinformation och exempel på  låggradig förädling hittar du  här https://www.evira.fi/sv/gemensamma/ekologisk-produktion/livsmedel/laggradig-foradling/

doc (88Kb), pdf (113Kb)

Förpackning av förökningsmaterial 

doc (71,5Kb), pdf (100Kb)

Ansökan om rätten att använda Luomu-märket (sol-märket)

Ansökan riktas till Evira. Du  behöver inte ansöka om  lov att ansöka om lov att använda europalövet, utan den märkningen är obligatorisk på  de ekologiska livsmedlen.

doc(131Kb),  pdf(146Kb)