Övriga anmälningar till kontrollmyndigheten

Anmälan om verksamhetsställen (livsmedel)

Blanketten är avsedd för anmälningar om verksamhetsställen som äktören använder inom ekologisk produktion, tillverkning, lagring och import.

doc (114 Kb), pdf (124 Kb)

Förändring i verksamheten och utträde ur kontrollen

Blanketten är avsedd för alla anmälningar om förändringar i verksamheten oavsett vilken produktionsinriktningen eller kontrollmyndigheten är .Den kan användas t.ex för att anmäla om ägarbyten, att verksamheten har upphört eller att verksamheten har utökats med någon ny produktgrupp. Aktörer inom jordbruksproduktionen ska returnera blanketten till den lokala ELY-centralen. Övriga aktörer, dvs aktörer inom ekolivsmedel, - foder och förökningsmaterial returnerar blanketten till Livsmedelssäkerhetsverket Eviras registreringskontor.

Anmälan om förändring

doc (76 kt) , pdf (19 kt)    

Förändringar i företagets användnig av sol-märket

doc (124 kt) ,  pdf (75 kt)

Förökningsmaterial

Blanketten är avsedd för anmälnigar till förökningsmaterialregistret.    

doc (228kt) ,    pdf (165 kt)

Ekologiska skogsprodukter

Blanketten är avsedd för ägare till/ administratör för ett skogsområde som är godkänt för ekologisk uppsamling. Med blanketten anmäler man sin årsplan till NTM-centralen. Områdets ägare ska lämna in blanketten senast 31.5 och administratörerna senast den 15.6.  
doc (126 kt) pdf (23 kt)