Modellblanketter och maller

Underleverans

Modellen “Hyres- och underleverantörskontrakt” innefattar både lokalhyra och köpta tjänster.  Modellen innehåller underleverantörens förbindelse till att följa regelverket om ekologisk produktion. rtf (91 Kb), pdf (101 Kb)

Modellen "Kontrakt om underentreprenad" kan användas då avtalet gäller endast köpta tjänster, tex spannmål mals till mjöl och allt mjöl återgår till odlaren. Modellen innehåller ett exempel på hur en underentreprenör kan förbinda sig till att följa regelverket om ekologisk produktion. rtf (102 Kb),

Textmodell för överenskommelsen mellan huvudman och underleverantör, som binder underleverantören att sköta verksamheten enligt regelverket för ekologisk produktion pdf (157 Kb)

Överensstämmelseförsäkran

Modell för en försäkran där säljaren försäkrar att ett givet produktparti är producerat enligt bestämmelserna för ekologisk produktion. Modellen lämnar rum även för uppgifter som krävs vid transport av oförpackade eko-produkter.    

rtf (120 kbyte)  ,   pdf (22 kbyte)

GMO-försäkran

Modellen används av säljaren som försäkrar att produkten inte innehåller vare sig transgenetiskt material eller är producerat med hjälp av transgenetiska organismer rtf (72 kbyte) , pdf (25 kbyte)

Ekoplan, växtproduktion

Modellen kan användas som stöd då aktören gör upp den beskrivning av verksamheten (även kallad ekoplan) som är obligatorisk för alla aktörer inom den ekologiska produktionen.    doc (205 kbyte)  pdf (42 kbyte)

Bokföring och dokumentering

Aktören kan använda dessa modeller för den dokumetering av verksamheten som krävs av alla ekoproducenter. Modellerna är anpassade till primärproducenternas behov.

Lagerbokföring

Modeller för lagerbokföring och dokumentering av förändringar i lagerbalansen.

En produkt, ett lagerställe pdf 8 kB

Många produkter, många lagerställen pdf 8 kB

Dagbok för torkanläggning

Modell för lagerbokföring i torkar. Lämpar sig också då man lagrar andra producenters skörd i sin tork/ torken silon. Innehåller också kolumner för uppgifter enligt GPM -standarden. rtf (221 kbyte) , pdf (36 kbyte)

Kortfattad dagbok för torkanläggning

Samma som föregående , men utan kolumner för GPM-standarden rtf (204 kbyte) , pdf (14 kbyte)

Växtföljdsplan

Modell för växtföljdsplan för fem år. Förutom växtslag innehåller modellen plats för utsädes- och gödselmängder.

rtf (227 kbyte) , pdf (19 kbyte)

Skifteskort

Modell för dokumentering av odlingsåtgärder skiftesvis. rtf (461 kbyte) , pdf (38 kbyte)

Modellkontrakt

Avtal om överlåtelse av stallgödsel

Utredning över att gödselöverlåtarens produktion inte är industriell. rtf (80 kbyte) , pdf (26 kbyte)

Hyreskontrakt

Modell för hyreskontrakt för produktionsutrymmen s.s. tork, kvarn, lager som inte hör till kontrollen för ekoproduktion och som inte räknas som underleverantörer. rtf (103 Kb), pdf (105 Kb)

Ekoplan för biodling

rtf (645 kt), pdf (106 kt) 

Plantproducentens anmälan

om ursprung för och uppodling av plantor som är avsedda för kontrollerad ekologisk produktion

doc (55kt) (pdf (32 kb)

Kompletteringsfoderblankett

doc (16kt) pdf(200kt)