Ekokontrollens tillståndsansökningar

Växtproduktion

Ekokontrollblankett 9

Med blanketten ansöker man om förkortning av övergångstiden eller om tillstånd för parallellproduktion. Blanketten returneras till ELY-centralen.     
doc (87 kt) ,     pdf (20 kt)

Ekokontrollblankett 9c

Med blanketten söker man tillstånd att använda konventionellt utsäde. Blanketten returneras till ELY -centralen. Ansökan för vårsådda arter skickas in senast 1.5.

doc (122 kt) ,  pdf (118 kt)

Animalieproduktion

Ekokontrollblanket 9b

Blanketten används för samtliga tillstånd inom ekodjurproduktionen. Den returneras till ELY-centralen utom då ansökan gäller undantagstillstånd att använda konventionellt foder vid utfodring av ekologiska djur, då den ska skickas till Evira.         

doc (143 kt) pdf (32 kt)

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS