Ekokontroll - övervakningen

Användandet av märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt förutsätter att aktören och verksamheten är anslutna till ekoövervakningssystemet.

Anslutning till övervaknigen är obligatorisk om det gäller

 • odlande eller producerande av ekologiska jordbruksprodukter
 • marknadsföring av jordbruksprodukter som ekologiska
 • livsmedelsframställning
  • konservering eller förädling
  • förpackande eller omförpackande
  • märkning med hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt
 • livsmedelsframställning via underleverantörer
 • förpackande
 • förmedlande eller utövande av partihandel
 • lagerhållning
 • import av ekolivsmedel eller jordbruksprodukter till EU
 • export av ekolivsmedel eller jordbruksprodukter från EU

Dessa behöver inte ansluta sig till övervakningen men måste dock följa ekoreglerna

 • detaljaffärer som endast saluför ekoprodukter
 • handelns gräddningspunkter som gräddar ekobageriprodukter av djupfrysta råvaror
 • detaljaffärer som bearbetar , tex mal, styckar eller förpackar ekoprodukter i kundens åsyn


Ekoövervakningen är avgiftsbelagd i enlighet med den prislista som utfärdats gällande Eviras avgiftsbelagda prestationer.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Hjälp oss att utvecklas!

Ge din respons till Eviras ekokontroll via denna länk.

Kom ihåg att ge dina kontaktuppgifter om du önskar ett svar. Du får också ge responsen anonymt.

Tack för att du hjälper oss att utveckla ekokontrollen.

Respons på Eviras övriga verksamhet får du ge här.