Utträde ur ekoövervakningen

En aktör kan utträda ur övervakningssystemet för ekologisk produktion genom att skriftligen anmäla härom, skilt för varje produktionsinriktning, till Evira eller till lokala ELY-centralen. Anmälan kan göras antingen på Eviras blankett eller vara fritt formulerad.

Den skriftliga anmälan om utträde befriar aktören från kommande årliga produktionsgranskningen och den härför uppburna avgiften.

Vid utträdet ur övervakningen upphör aktörens rätt att hänvisa till ekointyget, som bevis för behörigheten inom övervakningen. Rätten upphör i och med att kontrollmyndigheten har fattat beslut om att avlägsna aktören ur övervakningssystemet.

Eventuellt lagerförda ekoprodukter mister sin ekoduglighet då avlägsnandet av aktören ur övervakningen verkställts. De kan inte längre marknadsföras med ekoförtecken trots att de tillkommit under den tid då aktören ännu var ansluten till övervakningen.

Ekoavtal

Övervakningssystemet för primärproduktionen har full integritet varför det bör observeras att ett ekoavtals (miljöstöd) upphörande inte betyder ett uteslutande ur övervakningen. En aktör kan fortsätta att vara ansluten till ekoövervakningen trots att ekoavtal saknas.