Ekoforum 2011

Kontrollen av ekologisk produktion väckte livlig diskussion när Evira ordnade sitt ekoforum. Till forumet hade Evira bjudit in aktiva påverkare inom ekobranschen för att diskutera och framföra ideér om ekokontrollen och utvecklingen av den.

Avsikten med ekoforumet var att samla branschens syn på hur ekokontrollen borde utvecklas. Vid tillfället, som hölls i slutet av maj deltog närmare trettio personer från branschen utöver Eviras egna sakkunniga. Företrädda var bl.a. producenter, förädlare, handeln och rådgivningen. För genomförandet svarade Jari Paldanius från Diskurssi Oy.

Som grund för diskussionen hade man de ärenden som hade kommit fram via Eviras kundenkät om ekokontrollen. Teman var:

  1. kontrollsystemet
  2. kontrollens förmåga att beakta avvikande situationer
  3. anvisningar och rådgivning
  4. elektronisk datahantering och elektronisk kundbetjäning
  5. information och samarbete.

Diskussionen mycket livlig och konstruktiv. Deltagarna kom med många önskemål och utvecklingsideér. Evira kommer att använda sig av det material man nu har samlats in både genom kundenkäten och ekoforumet. Via länken i den högra spalten hittas diskussionstillfällets memorandum, deltagarförteckning och den respons som ekoforumet fick.