Avgifter för övervakningen av ekologisk produktion

Övervakningen av den ekologiska produktionen är avgiftsbelagd myndighetsverksamhet. Staten uppbär avgifter av aktörerna för att täcka de kostnader som uppstår genom kontrollverksamheten. Avgifterna baserar sig på jord-och skogsbruksministeriets förordning om Eviras avgifter och Eviras prislista över affärsekonomiska prestationer . 

Tjänsterna är antingen offentligrättsliga eller affärsekonomiska prestationer. Momsen för de offentligrättsliga prestationerna är 0% och momsen för de affärsekonomiska tjänsterna är 22 %.

Avgifterna för övervakningen av den ekologiska produktionen har sammanställts i en prislista, som hittas i den högra kolumnen på denna sida.

Fullständiga prislistor över Eviras avgifter hittas  under punkten Evira -> tjänster -> prislista

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS