Finlands övervakningssystem för ekologisk produktion

Produktionen och marknadsföringen av ekoprodukter övervakas i Finland av Evira, ELY-centralerna, Valvira, kommunerna och Tullverket.

Evira övervakar

 • aktörerna inom livsmedel: de som framställer och låter framställa inklusive framställning, de som lagerför inklusive lagerhållning, de som idkar partihandel samt partihandeln i sig själv
 • aktörerna inom ekologiskt utsäde och plantmaterial: de som förpackar, lagerför, idkar partihandel och saluför
 • aktörerna inom ekofoder: de som framställer och låter framställa inklusive framställandet, de som lagerför, de som saluför och de som idkar partihandel
 • de aktörer som importerar ekojordbruksprodukter och –livsmedel in till EU.

De lokala ELY-centralerna övervakar

 • producenter och produktion av ekologiska jordbruksprodukter 
 • småskalig beredning av egna produkter på egen gård
 • saluförandet av ekologiska jordbruksprodukter i minut.

Kommunernas hälsoinspektörer övervakar

 • saluförandet av ekologiska livsmedel i minut.

Valvira övervakar

 • aktörerna inom ekoalkohol: de som framställer eller låter framställa, lagerför, saluför och idkar partihandel samt de som importerar ekoalkohol från tredje land.

Tullverket övervakar

 • Import in till EU av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial.

Ålands landskapsregering övervakar

 • På Åland svarar Ålands landskapsregering för övervakningen av all verksamhet som berör ekologiskt jordbruk och ekologiska livsmedel, foder och utsäde. 

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER