Ofta ställda frågor om ekolivsmedel

1. Vilka tillsatser tillåts i ekoprodukter?

Framställandet av vissa ekolivsmedel förutsätter tillsatser som till exempel pektin vid framställning av sylt. Ekoförordningen definierar noggrant de tillåtna tillsatserna. Ungefär 10 % av alla tillbudsstående tillsatser får användas inom ekohanteringen. För vissa tillsatser är den tillåtna bruksmängden mindre än för bruk i motsvarande konventionella produkter.

2. Är bröd utan tillsatser ekologiskt?

Enbart avsaknaden av tillsatser garanterar inte brödets ekostatus. Råvarorna till ekobrödet skall också fylla de krav som ställs på ekolivsmedel. Se också svaret på frågan om tillåtna tillsatser i ekoprodukter.

3. Får det finnas rester av bekämpningsmedel i en ekoprodukt?

Rester kan förekomma sporadiskt i ekoprodukter trots att endast vissa bekämpningsmedel är tillåtna. Detta är sällsynt och varje enskilt fall undersöks.

4. Är närproducerad mat ekologisk?

Inte nödvändigtvis. Närproducerad mat är ekologisk om ekoproduktionskraven har efterföljts och produktionen är kontrollerad av den lokala ELY-centralen. Närproducerat kan också vara ekologiskt, men det ekologiska livsmedlet är det oaktat oberoende av geografisk produktionsplats bara ekolagstiftningens krav är tillgodosedda inom produktionen.

5. Får tillsatsämnen användas vid tillverkning av ekologiska livsmedel?

EU-kommissionen har godkänt vissa livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och några konventionellt tillverkade jordbruksbaserade ingredienser som tillverkningsämnen i ekologiska livsmedel. I listan över tillsatsämnen för ekologiskt producerade livsmedel finns exempelvis citronsyra E330, som får användas för tillverkning av vegetabiliska livsmedel såsom sojayoghurt enligt de allmänna bestämmelserna om tillsatsämnen. I animaliska livsmedel får citronsyra E330 användas endast i skaldjurs- och blötdjursprodukter. Dessutom är citronsyra E330 tillåten som processhjälpmedel i vegetabiliska livsmedel: för reglering av saltlösningens pH-värde vid tillverkning av ostar och i animaliska livsmedel: för produktion av olja och hydrolysering av stärkelse. Ovannämnda listor finns i kommissionens förordning 889/2008 i bilagorna VIII och IX.

6. Hur känner man igen ekologiska ägg?
I försäljningen av ekologiskt producerade ägg får man använda termen Eko (på finska Luomu) och ekologiskt producerade ägg har stämpeln 0. På färdigt förpackade ekoäggs förpackning ska det dessutom finnas gemenskapens kännetecken (grönt eurolöv), kontrollmyndighetens id-nummer och produktionsplats:

luomulehti.jpg : 2 kB

FI-EKO-201
Finskt jordbruk

7. Vad betyder koden ”FI-EKO-201” på ekoprodukterna?

Alla ekologiska livsmedel ska vara märkta med uppgift om kontrollmyndigheten som har haft tillsyn över den ekoaktör som har handhaft ekolivsmedlets sista produktions- eller tillverkningsåtgärd. På så sätt får man snabbt reda på till exempel den myndighet som har haft tillsyn över tillverkningen av en felaktig produkt, både i Finland och utomlands. För tillsynen över ekolivsmedel i Finland svarar Evira, vars kod är FI-EKO-201.

8. Vad betyder märkningen ”Finskt jordbruk”?

I anslutning till gemenskapens symbol på ett ekolivsmedels förpackning ska det nämnas var det aktuella livsmedlets råvaror har producerats. Märkningen ”Finskt jordbruk” får användas för livsmedel vars råvaror har producerats i Finland.

9. Får gm-organismer användas vid tillverkning av ekolivsmedel?

Nej, ekolagstiftningen förbjuder entydigt användning av genmodifierade organismer i tillverkningen av ekologiska livsmedel.

10. Ketchupen som jag köpte möglar inte, kan den vara ekologisk?

Ja, det kan den vara. Vid tillverkning av ketchup används förutom tomatpuré också bl.a. socker, salt, vinäger, som alla hindrar bakterie- och mögeltillväxt genom att binda vatten, vilket innebär att de fungerar som naturliga konserveringsmedel. I ekolivsmedlens förpackningspåskrifter ingår också ”bäst före”-märkning som det lönar sig för konsumenten att ge akt på.

11. I ekologisk mjölk har inget D-vitamin tillsatts, varför? Är det inte obligatoriskt att tillsätta D-vitamin i mjölk?

Man får inte tillsätta D-vitamin i ekomjölk, eftersom vitamintillsatser tillåts i ekolivsmedel endast om det enligt lag är obligatoriskt att tillsätta dem i det aktuella livsmedlet. I vanliga flytande mjölkprodukter började man tillsätta D-vitamin på rekommendation av Statens näringsdelegation år 2003. Samtidigt ökades mängden D-vitamin som tillsätts i vanliga matfetter. Med andra ord är den finländska praxisen att tillsätta D-vitamin baserad på en rekommendation av Statens näringsdelegation, inte på lagstiftning. Man kan se till att få i sig tillräckligt med D-vitamin genom att äta mångsidigt och också äta fet fisk, ägg och svamp.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS