Förhandsanmälan om kommande ekoförsändelser

Importören skall i god tid, före förtullandet av en viss försändelse, inkomma med en förhandsanmälan om alla enskilda ekoprodukter som är avsedda att importeras till EU via denna försändelse. Anmälan om anländande sändningar sker genom att tillställa tullen och Evira en kopia av kontrollintyget.

Kontrollera uppgifterna i förhandsanmälan

Importören bör kontrollera att alla obligatoriska ifyllda uppgifter i kontrollintyget är riktiga och relevanta ända till punkt 15, som exempel:

  • kontrollinrättningen eller –myndigheten som utfärdat kontrollintyget har nämnts i Eviras beslut eller i förteckningen över godkända tredje land
  • det av Evira utfärdade tillståndet har angivits i punkt 4 såvida importen förutsätter att tillstånd införskaffas
  • uppgifterna om exportör, första mottagare och importör samt utförselland har angivits på ett riktigt sätt. Uppgifterna skall överensstämma med innehållet i Eviras beslut
  • uppgifterna i kontrollintyget skall kunna länkas till märkningar som identifierar försändelsen, och även till andra presenterade importdokument


Förhandsanmälningarna till Evira tillställes Eviras registreringskontor antingen som e-post, telefax eller per brev. Anmälan skall ha en tydlig rubricering som anger att det är frågan om import av ekoprodukter. Anmälningarna om alkoholdrycker riktas dock till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Övriga anmälningar i anknytning till importen av ekoprodukter

En importör inom ekoprodukter skall, förutom förhandsanmälan, komma ihåg att lämna även andra obligatoriska importanmälningar om inkommande försändelser; t.ex. tullen vill ha en tullanmälan.

Speciellt riskbenägna fodermedel (råvaror för foderblandningar) skall anmälas till Evira 24 timmar före anländandet till Finland.

Djur som importeras till EU i kommersiellt syfte från tredje land skall alltid undergå en veterinärmedicinsk gränskontroll. EU har vid sina yttre gränser anlagt veterinärmedicinska gränskontroller och det är till en sådan som förhandsanmälan om djurimport skall riktas.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER