Produktcertifikat för en ekologisk produkt som exporteras

Evira kan bevilja ett avgiftsbelagt s.k. ”Transaction Certificate of Organic Production for Export” för ekologiska produktpartier.

Ett sådant behövs ibland vid export till vissa länder utanför EU, vid handel inom EU bör ekointyget vara tillräcklig verifikation.

Man kan be on ett certifikat genom att fylla i en elektronisk blankett. En länk till blanketten (word-format) hittas till höger pä denna sida.

Märk att ansökan sak göras på engelska. Blankettens skrivfält blir vid behov större. Sänd blanketten som en bifogad til per e-post till Evira. Adressen finns pä blanketten.

För att certifikatet ska kunna skrivas ska man också sända in följande handlingar skannade:

  • Dokumentation över mottagna ingredienser, lager och mängder som certifikatet gäller. Dessutom behövs uppgifter om ursprung och produktionssätt, samt intyg över dem
  • Intyg över att varuleverantören omfattas av kontrollen, dvs dessas ekointyg (asiakirjaselvitys på finska, dvs ett intyg med hänvisning till 834/2007)
  • Dokumentation över exportpartiets satsrapport. Om exportpartiet utgörs av säd behövs motsvarande dokumentation över de inköpta partier som ingår i exportpartiet : mängder, odlare, ekointyg
  • Skeppningsdokument


 Ansökan och dokumenten bör skickas till Evira i god tid före exporten. Behandlingstiden från det att Evira har fått ansökan och alla behövliga dokument är ungefär två veckor.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS