Tullanmälan av ekoprodukter

Importören skall se till att det klart framkommer i tullanmälan till tullen (SAD-blanketten administrativt enhetsdokument), i räkningar och i övriga handelsdokument att det är frågan om import av ekoprodukter. De i tullanmälan nämnda varorna kan t.ex. beskrivas med texten ”eko”. Varukoden kan inte ensam definiera att det är frågan om en ekologisk produkt.

Tullen tar för givet att produkterna är konventionella och behandlar dem i enlighet härmed ifall ekologiska uppgifter saknas. Importören kan i sådana fall inte senare, efter förtullningen, bearbeta eller marknadsföra sina importvaror med ekologiska hänvisningar eftersom förtullningen endast innehåller uppgifter om konventionella produkter. Bevisning i efterhand, t.ex. Eviras tillstånd och försändelsens kontrollintyg i original duger inte.

Försändelsen skall genast presenteras för tullmyndigheterna vid ankomsten till EU:s gränskontrollstation; som sådan och med i exportlandet gjorda tillhörande märkningar i original. Samtidigt uppvisas också kontrollintyget i original och vid behov erhållet tillstånd att importera ekoprodukter till EU.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER