Låggradig förädling av ekologiska jordbruksprodukter på egen gård

Framställning enligt principen för låggradig förädling (i ekoförordningen: småskalig framställning) avser en framställningsverksamhet på egen gård omfattande egna jordbruksprodukter. Alla råvaror som används vid framställning enligt principen för låggradig förädling skall således vara ekologiskt producerade på den egna gården.

Exempel på låggradig förädling

  • framställning av mjöl, gryn, flingor och dylikt
  • skalning, finfördelning och förvällning av rotfrukter och vegetabilier
  • infrysning av bär
  • torkning av örter
  • framställning av safter utan att tillsätta socker eller livsmedelstillsatser eller processhjälpmedel
  • mixande av ekoråvaror såsom rårivet eller örtblandningar
  • slaktning och styckning av kött i ett ekogodkänt slakteri eller charkuteri
  • förpackning och försäljning av kött som man har återtagit från slakteri eller charkuteri


Framställning enligt principen för låggradig förädling innefattar även att produkterna efter framställningsprocessen, förpackas och förses med ekomärkningar på den egna gården.

Övervakning av framställningsverksamheten

ELY-centralerna handhar övervakningen av framställningen enligt proncipen för låggradig förädling och förverkligar denna i samband med den årliga produktionskontrollen.

Ifall framställningen av ekologisk produktion förutom gårdens egna ekologiskt producerade jordbruksprodukteräven inbegriper utifrån inköpta ekologiska produkter, livsmedelstillsatser eller processhjälpmedel lyder den under övervakningen av framställning av ekologiskt producerade livsmedel, dvs. Eviras övervakning.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS