Marknadsföring av ekolivsmedel

Se till att konventionella produkter inte säljs som ekologiska och följ reglerna om märkningar. Vilseled inte konsumenten.

Förpackade livsmedel alltid med Europalövet

Färdigförpackade livsmedel ska vara försedda med ekologon Europalövet som tydligt visar att produkten är ekologisk.

/files/images/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/eurolehti_tunnus_pieni.jpg : 28Kb

Kontrollkoden ska synas vid försäljning i lösvikt

När man säljer ekoprodukter i lösvikt eller över betjäningsdisk ska tillsynsmyndighetens kod uppges. Om försäljaren vill kan han eller hon också ge andra upplysningar om produkten.

Koderna specificerar

  • landet (t.ex. FI)
  • en hänvisning till ekoproduktion (t.ex. EKO, BIO eller ÖKO) samt
  • en tresiffrig kod som specificerar tillsynsmyndigheten.

Exempel:
en odlare av ekomorötter som står under Nylands NTM-centrals tillsyn använder koden FI-EKO-101 i märkningarna.

Exempel:
På försäljningsskylten för äpplen som säljs i lösvikt står det att äpplena är ekologiskt producerade. Försäljningsstället ska dessutom uppge koden för den tillsynsmyndighet som övervakat produktionen av ekoäpplena (t.ex. FR-BIO-01).

Ekotillsynsmyndighetens kod måste alltid uppges när uttrycket ”eko” eller ”ekologisk” används i samband med en produkt. Koden finns invid produkten i följedokumentet. Myndigheten i fråga har övervakat den sista produktions- eller tillverkningsåtgärden för just den produkten, kontrollerat aktören och konstaterat att produktionen eller tillverkningen uppfyller kraven i ekolagstiftningen.