Statistik om ekologisk produktion

 

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

Äldre statistik

Datasökningar

Man kan få mera detaljerad statistik om ekoproduktionen genom Eviras avgiftsbelagda datasökning. Uppgifterna skall begäras på blanketten för datasökning.

Evira fakturerar för tjänsten i enlighet med Eviras prislista. Reglerna för överlämnande av data ur våra register hittas här:

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS