Anvisningar om hur svamp skall behandlas i avsikt att minska halten cesium-137

I Finland härstammar de artificiella radioaktiva ämnena såsom cesium-137 huvudsakligen från olyckan i Tjernobyl (1986). I jordbruksprodukter är halterna av dessa ämnen mycket små, men i vissa svamparter förekommer ännu cesium ställvis i också rätt höga halter. Halterna varierar betydligt bl.a. med tidpunkten för nedfallet och egenskaperna hos svamparten.

Halten radioaktivt cesium kan minskas om svampen blötläggs eller kokas i vatten. En stor del av cesiumet överförs till vattnet som sedan hälls bort. Sådan behandling tar bort upp till 70 - 90 procent av cesiumet.

Kokning av färsk eller insaltad svamp

Riskor kokas i rikliga mängder vatten (1 del svamp och 3 delar vatten) en gång i cirka 10 minuter och murklor två gånger i cirka 5 minuter. Kokvattnet hälls bort. Svampen sköljs i rikliga mängder kallt vatten. På detta sätt kan halten cesium sänkas också i annan svamp.

Upphettning i egen vätska

Sådan svamp, som inte normalt kokas, kan förbehandlas genom upphettning i panna så att deras egen vätska sipprar ut. Vätskan som sipprat ut hälls bort. Sköljning i en liten mängd vatten effektiverar behandlingen.

Djupfrysning

Svampen som fått sjuda i panna lämnas fuktig innan den fryses ned. Då svampen tinas upp pressas vätskan bort.

Blötläggning

Torkad svamp blötläggs i kallt vatten i minst en timmes tid eller över natten (10 g svamp och minst 2 dl vatten). Färsk svamp blötläggs över natten i kallt vatten (100 g svamp och 5 dl vatten). Blötläggningsvattnet hälls bort.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

  • Eviras och STUK:s broschyr: Anvisningar för behandling av svampar
  • Anvisningar för behandling av svampar Guidelines for handling of mushrooms ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ГРИБОВ Eviras projekt 2010: Intensifiering av tillsynen över radioaktivitet i livsmedel

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

  • Nedfall av cesium-137 kommunvis i Finland efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl (STUK) Cesium-137 i livsmedel (STUK)