Metylkvicksilver och Cesium-137 i insjöfisk

Metylkvicksilver och Cesium-137 samlas i insjöarnas rovfiskar (gädda, abborre, gös, lake). Ju äldre fisken är, desto mer främmande ämnen har den hunnit samla på sig. Då man undviker att äta stora rovfiskar från insjöar, undviker man också att kvicksilver och radioaktivt cesium ackumuleras i kroppen.

Förhöjda kvicksilverhalter har analyserats särskilt hos de äldsta gäddorna i insjöar i skogarna i södra, mellersta och östra Finland. Lika höga kvicksilverhalter kan förekomma i utländsk importerad fisk, såsom färsk tonfisk och svärdfisk. I konserver används en mindre tonfiskart, som samlar på sig mindre mängder kvicksilver.

Kvicksilver förekommer i såväl organisk som oorganisk form. Över 90 % av det kvicksilver som fiskar innehåller är metylkvicksilver som är giftigare. Halterna varierar från en fiskart till en annan, men stiger med ökad ålder och storlek. Metylkvicksilver är en fettlöslig och bestående förening, som anrikas i fiskarna och via dem i människan. Det tränger igenom moderkakan och skadar fostrets centrala nervsystem.

Gränsvärdet som i lagstiftningen fastställts för kvicksilver i fisk och fiskprodukter är 0,5 - 1 mg/kg. PTDI eller det provisoriska tolerabla dagliga intaget för metylkvicksilver är 0,23 µg/kg kroppsvikt och för oorganiskt kvicksilver 0,6 µg/kg kroppsvikt. I Finland är det genomsnittliga intaget av metylkvicksilver från livsmedel hos såväl vuxna som barn 0,11 µg/d dvs. betydligt under det tolerabla intaget.

137Cs-halterna varierar betydligt också inom ett litet område: 3 - 1850 Bq/kg. EU:s rekommendation till gränsvärde för 137Cs-halten i saluhållna naturprodukter är 600 Bq/kg, vilket utgör gränsen för ett säkert intag (2003/274/Euratom).

Konsumenten kan få information om miljöns tillstånd i sitt eget område, såsom kvicksilver- och cesiumhalterna i fisken från den lokala livsmedelsmyndigheten.


Fiskar, i vilka kvicksilverhalterna kan vara höga (0,5 -1 mg/kg)

 • Gädda (både hav och insjö)
 • Abborre (insjö)
 • Lake (stor, insjö)
 • Gös (stor, insjö)

och importerade fish:

 • Svärdfisk
 • Haj
 • Färsk tonfisk


Kvicksilver

 • En giftig tungmetall som förekommer i miljön, särskilt i markens humusskikt och i vattendragens bottenskikt
 • Kommer ut i miljön också från industrin, då avfall och fossila bränslen bränns och då oljeprodukter raffineras


Cesium-137 (137Cs)

 • Ett radioaktivt ämne.
 • Anrikades i finska vattendrag och skogar som en följd av kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl år 1986.
 • Halterna håller på att sjunka, men fortsättningsvis kan vissa fiskar och svampar, särskilt i nedfallsområden, innehålla halter som överskrider säkerhetsgränsen (600 Bq/kg).