Tolerabelt dagligt intag och gränsvärdena för främmande ämnen

 Av vidstående tabell framgår det för främmande ämnen beräknade och av EU fastställda tolerabla dagliga intaget (TDI) samt gällande lagstiftning om tillåtna gränsvärden i fiskprodukter.

 

Främmande ämne

 

Beräknade dagligt intag från livsmedel

 

Tolerabelt dagligt intag, TDI (/kg kv/d)

 

Maximalt gränsvärde i fisk

 

Lagstiftning

 

Dioxiner och dioxinliknande PCB-föreningar sammanlagt

 

1,90 pg TEQ (FI)

 

2 pg TEQ/kg kv

 

6,5 pg TEQ/g fv

 

EG 1881/2006, ändring 1259/2011

 

Dioxiner

 

53,61 pg TEQ (FI)


2 pg TEQ/kg kv

 

3,5 pg TEQ/g fv

 

EG 1881/2006, ändring 1259/2011

 

Indikator-PCB-föreningar

 

258 - 1542 ng (EU)

 

Existerar inte

 

75 ng/g fv

sötvattensfisk:

125 ng/g fv

 

EG 1881/2006, ändring 1259/2011

 

Organiska tennföreningar:
TBT+TFT+DBT+DOT

 

Storkonsument, kontaminerad fisk:
157 ng (FI)

 

250 ng/kg kv

 

Existerar inte, men ackumuleringen i miljön regleras av annan lagstifning

 

Existerar inte för livsmedel

PBDE (brandskyddsmedel)

 

50 ng (FI)

 

Existerar inte

 

Existerar inte

 

Existerar inte för livsmedel

 

PFOS (vattenavvisande föreningar)

 

60 ng (FI)

 

150 ng/kg kv

 

Existerar inte

 

Existerar inte för livsmedel

 

Kvicksilver:

 

Metylkvicksilver:
0,11 µg (FI)

 

Metylkvicksilver:
0,23 µg/kg kv


Oorganiskt kvicksilver:
0,57 µg/kg kv

 

 

EG 1881/2006, ändring 629/2008

 

a) Fiskeriprodukter, fiskkött, skaldjur*

 

0,5 mg/kg

 

b) Vissa rovfiskar, bl.a. gädda, tonfisk, småtorsk

 

1 mg/kg


Cesium-137

 

Existerar inte

 

Existerar inte

 

600 bq/kg

 

EG 274/2003

 

Bly

 

0,3 µg/kg kv

 

Slopat

 

0,3 mg/kg

 

EG 1881/2006

 

Kadmium

 

0,1 µg/kg kv
hos barn ≥ 0,3

 

0,3 µg/kg kv

 

0,05-0,3 mg/kg
varierande olika fiskarter

 

EG 1881/2006

 

Arsenik

 

0,56 µg/kg kv

 

Slopat

 

10 µg/l vatten

 

EG 401/2001

 

Nickel

 

Inte känt

 

12 µg/kg kv

 

0,07 mg/l vatten

 

WHO:s vägledning om dricksvatten 2005

 

* Utom vissa rovfiskar, utom brunt krabbkött och utom kött från huvud och mellankropp av hummer och liknande stora skaldjur.
TEQ = Till sin toxicitet motsvarande mängd av det giftigaste dioxinderivatet (WHO 2005)
kv = kroppsvikt
fv = färskvikt
pg = pikogram
µg = mikrogram