Rekommenderade intag av fisk

Fisk är nyttig föda och konsumtionen av fisk borde öka. Fisk innehåller hälsosamma fettsyror, flera vitaminer och mineralämnen och stora mängder protein. Fisk är en särskilt god källa till n-3 fettsyror och vitamin D. De nyttiga fettsyrorna i fisk har påvisats minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt Statens näringsdelegations rekommendationer är det bra att äta

  • fisk minst två gånger i veckan
  • fisk så att man växlar mellan olika fiskarter.


Undantag till kostrekommendationerna [1]
Trots fiskens goda näringsmässiga egenskaper kan man genom att äta lax eller öring och strömming fångad i Östersjön, särskilt i Bottniska viken och Finska viken, exponeras för ovanligt stora mängder hälsovådliga dioxiner och PCB-föreningar. Rovfisk från insjövatten, särskilt gädda, men också gädda som lever i havet, kan ge ovanligt stora mängder metylkvicksilver. Ju äldre fisken är, desto mer främmande ämnen har den hunnit samla på sig. Av den orsaken ges till barn, unga och personer i fertil ålder följande särskilda rekommendationer.

Stor strömming och fångad lax
Stor strömming, som orensad över 17 centimeter lång strömming, kan man äta 1-2 gånger i månaden eller som alternativ till stor strömming kan man äta lax eller öring fångad i Östersjön 1-2 gånger i månaden.

Gädda och rovfisk från insjövatten
Gädda fångad i havet eller insjövatten kan man äta 1-2 gånger i månaden.

Utöver rekommendationerna ovan

  • för personer som så gott som dagligen äter fisk från insjöområden rekommenderas också en minskad konsumtion av följande rovfiskar som samlar på sig kvicksilver: stor abborre, gös och lake
  • för gravida och ammande kvinnor rekommenderas inte konsumtion av gädda på grund av kvicksilvret


Övrigt om främmande ämnen i fisk och konsumtionsbegränsningar

Syftet med dessa rekommendationer är att göra det möjligt att konsumera fisk på ett tryggt sätt. Vid utarbetande av rekommendationerna har fiskens innehåll av dioxiner, PCB-föreningar, kvicksilver och cesium-137 beaktats. Vid bedömning av säkerheten har storleken på fiskportionen varit 100 gram. Om man äter mindre mängder fisk per gång, kan man i motsvarande grad äta flera måltider. Strömming och lax eller öring fångad i Östersjön och rovfisk från insjövatten kan man äta då och då, till exempel mer rikligt sommartid, om man bara i motsvarande grad balanserar upp och begränsar konsumtionen av sådan fisk utmed året.

En del (upp till en tredjedel) av dioxinerna och PCB-föreningarna som anhopats i fettet kan man få bort genom att flå fisken innan den tillreds. Undantagen till kostrekommendationerna gäller inte liten strömming, som orensad är under 17 centimeter lån. Filead strömming är vanligen stor, över 17 cm.

I fisk från insjövatten är dioxin- och PCB-halterna små och kvicksilverhalterna i annan insjöfisk mindre än i gädda. Kvicksilver- och cesium-137-halterna i fisk varierar från en insjö till en annan.

Odlad fisk innehåller endast små mängder dioxiner och PCB, eftersom fiskfodrets kvalitet övervakas.

________________________________________

[1] Livsmedelssäkerhetsverkets rekommendation utgående från halterna främmande ämnen

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS