Rester av växtskyddsmedel

Bekämpningsmedlen indelas enligt sitt användningsändamål i växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel. Växtskyddsmedel är bl.a. medel som används i växtproduktionen för bekämpning av växtsjukdomar, ogräs och skadedjur. Andra bekämpningsmedel är till exempel medel som används för bekämpning av insekter och gnagare i livsmedelslokaler och djurstallar.

Med tanke på intaget av bekämpningsmedel är läget i Finland gott, eftersom användningen av bekämpningsmedel i jordbruket är begränsad och endast godkända bekämpningsmedel får användas. Frukter, bär och grönsaker är sådana livsmedel, i vilka sannolikheten för förekomst av bekämpningsmedelsrester är störst. Gränsvärden har uppställts för resterna av bekämpningsmedel i olika livsmedel. Över halterna bekämpningsmedelsrester i såväl vegetabiliska som animaliska livsmedel utövas regelbunden tillsyn.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS