Skadliga ämnen i foder

Med skadliga ämnen i foder avses sådana ämnen, som kan medföra hälsofara för djuren eller produkterna som erhålls av djuren och så hälsofara för människor och djur och skadliga förändringar i miljön. För skadliga ämnen i foder har fastställts högsta tillåtna halter.

man kan läsa mer om skadliga ämnen i foder på Djur-avsnittet.