Intaget av dioxiner

Livsmedel är den huvudsakliga källan för dioxiner. Typiska livsmedel i vilka dioxiner förekommer är fisk, mjölk och mjölkprodukter, kött och köttprodukter samt ägg. Finländarna får 54 pikogram TEQ (toxiska ekvivalenter) dioxiner per dygn. Finländarnas intag av dioxiner, furaner och dioxinliknande PCB-föreningar är i genomsnitt 114 pikogram TEQ/dygn. Mest dioxiner får man från fisk (86 %) och mjölkprodukter (4 %).

Dioxinerna och furanerna samlas särskilt i fettvävnaden. Genom att undvika fett, undviker man även dessa gifter. I över femårig strömming finns 3-5 gånger mer dioxiner än i en tvåårig. I inhemsk odlad regnbågslax finns litet dioxiner. I insjöfisk finns mindre dioxiner än i Östersjöfisk.

Källa: Duodecim 2006; 122:801-4