Genetiskt modifierade produkter

Tillsynen över genetiskt modifierade produkter i Evira omfattar tillsyn över genetiskt modifierat utsäde, genetiskt modifierade foder och genetiskt modifierade livsmedel och tillsyn över gm-fältförsök. Evira tjänar som nationell kontaktmyndighet i det förfarande för godkännnade av genetiskt modifierade foder och livsmedel och genetiskt modifierade sorter som skall godkännas för odling som avses i EU:s förordning 1829/2003.

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS 

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER