Foder

Genetiskt modifierade (gm) foder innehåller gentekniskt modifierade organismer eller ingredienser framställda av sådana. För att kunna släppas ut på marknaden måste sådana foder genomgå ett strängt analys-, kontroll- och tillståndsförfarande. Genetiskt modifierade foder skall tydligt märkas.

Mer om detta Genetiskt modifierade foder